Απομάκρυνση περιστεριών στο Κέντρο Τεχνητού Νεφρού

Η παρουσία των περιστεριών και ιδιαίτερα η εγκατάστασή τους, στο αστικό περιβάλλον, δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως, αλλοίωση- αισθητική υποβάθμιση επιφανειών και μετάδοση πολλών παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, ακάρεα, κ.α.).

Όταν οι χώροι που μολύνουν είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως νοσοκομεία, τότε η απομάκρυνσή τους είναι επιβεβλημένη.

Τέτοιο πρόβλημα αντιμετώπιζε και το Κέντρο Τεχνητού Νεφρού, στο Ευγενίδειο νοσοκομείο. Στα δύο μπαλκόνια του είχαν εγκατασταθεί περιστέρια. Σχεδόν όλη η επιφάνεια των μπαλκονιών, όπως και τα φυτά που υπήρχαν σε γλάστρες είχαν καλυφθεί από περιττώματα. Ενα παράθυρο χώριζε τις συσωρευμένες ακαθαρσίες των περιστεριών, με τους ασθενείς, που για αρκετές ώρες την εβδομάδα βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο, για την απαραίτητη διαδικασία.

Η εταιρία μας ανέλαβε τον καθαρισμό του χώρου και την εγκατάσταση διχτιού για την οριστική λύση.

Μπήκαν οι απαραίτητες προεκτάσεις και το δίχτυ κάλυψε τα μπαλκόνια εξωτερικά από τις τέντες. Την επόμενη μέρα, μετά την εγκατάσταση, κάποια περιστέρια εκμεταλεύτηκαν ένα μικρό άνοιγμα και ξαναμπήκαν στο χώρο. (Είναι χαρακτηριστική η επιμονή τους και δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις φωλιές τους). Η εταιρία μας ανταποκρίθηκε άμεσα  και με μικρές διορθωτικές κινήσεις αποκατέστησε το πρόβλημα.

Έτσι τώρα οι νοσηλευόμενοι δεν θα εκτίθενται σε επιπλέον κινδύνους και η προϊσταμένη θα μπορεί να γεμίσει το μπαλκόνι με φυτά, χωρίς τις κουτσουλιές των περιστεριών.