Απομάκρυση περιστεριών από τα φωτοβολταικά στη Βόρεια Ελλάδα

Είναι γνωστό το πρόβλημα που δημιουργούν τα περιστέρια στα φωτοβολταικά πάνελς, όπου με τα περιττώματά τους προκαλούν αφενός σκίαση  των πάνελ, με μείωση της απόδοσής του και αφετέρου  δημιουργούν δύσοσμο και μολυσματικό περιβάλλον.

Η προσπάθειά μας για την απομάκρυνση των περιστεριών από οποιαδήποτε χώρο δημιουργούν προβλήματα, είναι συνεχής.

Έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία, όπου με την δημιουργία εξειδικευμένων εξαρτημάτων,  αξιοποιούμε το δίτχυ ώστε να καλύπτουμε πλευρικά, το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα πάνελ και τα κεραμίδια για μην εισέρχονται τα περιστέρια και να κάνουν φωλιές.

Το τελευταίο διάστημα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, για τις υπηρεσίες μας, από κατόχους φωτοβολταικών στη Β.Ελλάδα και δη στη Θεσσαλονίκη.

Αν κάποιοι  αντιμετωπίζετε ανάλογα προβλήματα, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.