Απώθηση περιστεριών στο Βατικανό

Το πρόβλημα των πουλιών και ειδικά περιστεριών δεν αφορά μόνο  τις Ελληνικές πόλεις. (Αθήνα, Ηράκλειο, κ.α)

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα. Τα περιστέρια όπως πολλές φορές έχω αναφέρει εκτός  από την πληθώρα των παθογόνων που μεταφέρουν, προκαλούν με τα περιττώματά τους σημαντικά προβλήματα.

Πέρα από την αισθητική υποβάθμιση που επιφέρουν, προκαλούν αλλοιώσεις στις επιφάνειες που ρυπαίνουν.

Όταν δε, πρόκειται για μάρμαρα και ιδιαίτερα με αρχαιολογική αξία τότε απαιτείται άμεση και αποτελεσματική λύση.

Η χρήση ακίδων πάνω σε οριζόντιες επιφάνειες δίνει λύση εν μέρει.

Όταν θέλουμε να προστατέψουμε χώρους, τότε την καλύτερη λύση παρέχει το δίχτυ.

Στο Μουσείο του Βατικανού χρησιμοποίησαν τέτοιο δίχτυ.

Με την συγκεκριμένη χρήση εξασφάλισαν προστασία των αγαλμάτων από την διαβρωτική ικανότητα των περιττωμάτων, μηδενική παρενόχληση των επισκεπτών από τα ίδια και τα περιττώματά τους και φυσικό εμπόδιο για την είσοδό τους στο Μουσείο από τις μόνιμα ανοιγμένες πόρτες που εισέρχονταν οι επισκέπτες.

Για να καλυφθεί το άνοιγμα (8Χ8μ.) ανάμεσα στα κτίρια, χρησιμοποίησαν οριζόντια συρματόσχοινα, πολύ καλά τεντωμένα  όπου επάνω του, “κάθισε” το δίχτυ.

Το δίχτυ σταθεροποιήθηκε στις άκρες του στα περιμετρικά κτίρια.

Για να περιοριστεί η κατακόρυφη κίνηση του διχτιού αλλά και ενδιάμεσο τέντωμα, χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετα δαχτυλίδια.

Εμείς ως εταιρεία μπορούμε να εφαρμόσουμε το δίχτυ σε χώρους όπως ένα μπαλκόνι ή ένας φωταγωγός ή οποιοδήποτε  άνοιγμα έτσι ώστε να σας παρέχουμε την απόλυτη προστασία από τα περιστέρια και τα συνεπακόλουθα τους.