Απαλλαγείτε από τα μικρόβια

Πλημμυρισμένα υπόγεια από λύματα Ύπαρξη νεκρών ζώων Κυκλοφορία ποντικιών Δυσοσμία χώρου Παθογόνα στο χώρο Είναι περιπτώσεις που ακόμα και μετά την εξάλειψη των αιτιών και καθαρισμό του χώρου, επιβάλλεται η

Read More