Έργο απώθησης περιστεριών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Η Lamda Service, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με απόλυτη ικανοποίηση της Διοίκησης, το έργο καθαρισμού των περιττωμάτων και απώθησης περιστεριών από το κάτω μέρος του υπέργειου διαδρόμου 220μ και την πρόσοψη του κτιρίου επιφάνείας 1680 τμ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς.
Τα περιστέρια για πολλά χρόνια αποτελούσαν μόνιμη “πληγή” για ασθενείς, επισκέπτες και το προσωπικό του νοσοκομείου, όπου πάνω από τα κεφάλια τους, εφτιαχναν φωλιές με όλες τις συνέπειες.
Ήταν ένα ακόμη μεγάλο έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις, (ανοιγόμενο δίχτυ, λεπτομερής εργασία) που η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία.