Η ΛΑΜΔΑ service στο TexnitesOnline

Η “ΛΑΜΔΑ service” εντάχθηκε στο δυναμικό των εταιρειών στο  TexnitesOnline [info@texnitesonline.gr]

Θα παρέχουμε υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας άμεσης απόκρισης αλλά και στην κατηγορία των προσφορών.

H Texnitesonline είναι μία πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι για μία εργασία, “συναντούν” τους τεχνικούς με τις προσφορές τους, το προφίλ τους και τις αξιολογήσεις τους.