Απαλλαγείτε από τα μικρόβια

  • Πλημμυρισμένα υπόγεια από λύματα
  • Ύπαρξη νεκρών ζώων
  • Κυκλοφορία ποντικιών
  • Δυσοσμία χώρου
  • Παθογόνα στο χώρο

Είναι περιπτώσεις που ακόμα και μετά την εξάλειψη των αιτιών και καθαρισμό του χώρου, επιβάλλεται η μικροβιοκτονία για την απαλλαγή επικίνδυνων μικροοργανισμών. (μπορούμε να αναλάβουμε και τον καθαρισμό)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

  • Γίνεται με εφαρμογή απολυμαντικού με ψεκασμό ή με εκνέφωση.
  • Επικουρικά μπορεί να τοποθετηθεί απορροφητής οσμών σε διαπερατή σακούλα. Περιέχει ένα φυσικό ορυκτό με την ακόλουθη σύνθεση: Οξείδιο πυριτίου, Οξείδιο αλουμινίου, Μαγνήσιο, Νάτριο, Ασβέστιο και Νερό.Το περιεχόμενο είναι βιοδιασπώμενο, άφλεκτο, μη τοξικό και δεν δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπους, ζώα και στο περιβάλλον. Αφαιρεί όλους τους τύπους των οσμών, όπως οσμές ζωντανών ή νεκρών ζώων, οσμές χημικών ουσιών, αμμωνίας, ουρίας, μούχλας τροφίμων και καπνού.
  • Υψηλής ποιότητας αρωματικό σπρέι. Με μεγάλη διάρκεια και εξαιρετική διασπορά. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία αρωμάτων.
  • Για καλύτερο αποτέλεσμα για όλη την διάρκεια της ημέρας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές αυτόματου ψεκασμού.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ