Περιστέρια στην Πάτρα & στη Γαστούνη Ηλείας

Το πρόβλημα με τα περιστέρια δεν περιορίζεται στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα,  με την εισβολή  περιστεριών στις εγκαταστάσεις στο αστικό ή ημιαστικό περιβάλλον.

Κληθήκαμε στην Γαστούνη Ηλείας, να εκτιμήσουμε το πρόβλημα με την παρουσία περιστεριών σε φωτοβολταΪκά σε στέγη οικίας.

Η κατάσταση που είδαμε ήταν τραγική.

Ψόφια περιστέρια και σωροί από περιττώματα είχαν μπερδευτεί με τα πλαστικά πλέγματα που είχαν τοποθετηθεί ανεπιτυχώς και δημιουργούσαν μια μολυσματική «βόμβα» για τους ίδιους τους ενοίκους.

Στην Πάτρα, το πρόβλημα ήταν σε πολυκατοικία  και εντοπιζόταν στα «πατήματα»που δημιουργούσαν τα τσιμεντένια δοκάρια στο φωταγωγό. Η τοποθέτηση διχτυού στο άνω και κάτω μέρος του φωταγωγού, ως και το πλευρικό του κλείσιμο σε όλο το ύψος των πέντε ορόφων, αποτέλεσε τον μονόδρομο για την λύση στο πρόβλημα.

Σε πολλές περιπτώσεις η ενόχληση των περιστεριών δεν περιορίζεται στα περιττώματά τους αλλά και το συνεχές «γουργουρητό» τους από νωρίς το πρωί το οποίο  προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση στους ενοίκους  και κυρίως στον ύπνο  τους.