Πως απομακρύνουμε σκύλους και γάτες από το χώρο μας

Αρκετές φορές θέλουμε να απομακρύνουμε σκύλους ή γάτες είτε γιατί λερώνουν με τα περιττώματά τους είτε ιδιαίτερα για τις γάτες να αποφύγουμε πιθανή γέννα στο χώρο μας. (πρόβλημα ψύλλων).

Για να επιτευχθεί το ανωτέρω προβαίνουμε στις κατωτέρω ενέργειες:

  1. Σταματάμε ή απομακρύνουμε οποιαδήποτε παροχή τροφής. Η ύπαρξη τροφής αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την παραμονή σκύλων ή γάτων στο χώρο μας.
  2. Εμποδίζουμε με μηχανικό τρόπο την είσοδο τους στο χώρο μας. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου μπορούμε να εγκαταστήσουμε δίχτυ  όπου θα εμποδίζετε η είσοδος τους. Πρόκειται για δίχτυ που χρησιμοποιείτε στην απώθηση περιστεριών.
  3. Χρησιμοποιούμε ειδικά απωθητικά υλικά σε μορφή κόκκων. (εικ. 1). Έχει προληπτική και κατασταλτική  δράση. Δεν ξεπλένεται από την βροχή και έχει διάρκεια μέχρι 6 μήνες.
  4. Χρησιμοποιούμε παγίδα (εικ. 2)  για την αιχμαλώτισή τους με σκοπό να τα μεταφέρουμε ποιο μακριά. Πρόκειται για επαναχρησιμοποιούμενη μεταλλική (γαλβανισμένη) παγίδα για γάτες.

Δείτε όλα τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΖΩΩΝ.