Έντομα αποθηκών είναι εκείνα που προσβάλλουν εδώδιμα ή μη προϊόντα που βρίσκονται στην φάση της επεξεργασίας ή της αποθήκευσης τους. Η προσβολή συνήθως γίνεται κατά την αποθήκευση, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές όπου η πρωτογενής προσβολή γίνεται στον αγρό και κατόπιν συνεχίζει το βιολογικό του κύκλο στο αποθηκευμένο προϊόν.
Στην κατηγορία αυτή των εντόμων ανήκουν και εκείνα που προσβάλλουν μέσα σε σπίτια τρόφιμα ή ρούχα, όπως και εκείνα που προκαλούν ζημιές σε μουσειακές συλλογές (βαλσαμωμένα ζώα, υφάσματα, ταπετσαρίες, στολές κ.λπ.).

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status