Έντομα αποθηκών είναι εκείνα που προσβάλλουν εδώδιμα ή μη προϊόντα που βρίσκονται στην φάση της επεξεργασίας ή της αποθήκευσης τους. Η προσβολή συνήθως γίνεται κατά την αποθήκευση, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές όπου η πρωτογενής προσβολή γίνεται στον αγρό και κατόπιν συνεχίζει το βιολογικό του κύκλο στο αποθηκευμένο προϊόν.
Στην κατηγορία αυτή των εντόμων ανήκουν και εκείνα που προσβάλλουν μέσα σε σπίτια τρόφιμα ή ρούχα, όπως και εκείνα που προκαλούν ζημιές σε μουσειακές συλλογές (βαλσαμωμένα ζώα, υφάσματα, ταπετσαρίες, στολές κ.λπ.).

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων