, , ,

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΥ AIR CONTROL


Εντομοκτόνο spray ιπτάμενων εντόμων για κλειστούς χώρους.

Μορφή Σκευάσματος : Αεροζόλ

Δραστική Ουσία : Pyrethrins 2%β/β + Piperonyl butoxide 15,04%β/β

Στόχοι : Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκνίπες)

Πεδίο Εφαρμογής : Εσωτερικοί χώροι.

Αρ.Έγκρ.Υ.Α.Α.& Τ.: ΤΠ 18-0074/3.6.2013

Για καλύτερα αποτελέσματα καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συσκευές αυτόματου ψεκασμού (Dispenser Air free classic, Dispenser Plus).ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,5Μ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑΧρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα (Εντομοκτόνα) προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Πριν την χρήση τους διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση τους μπορεί να βλάψει εσάς και το περιβάλλον

10.79

Εντομοκτόνο spray ιπτάμενων εντόμων για κλειστούς χώρους.

Μορφή Σκευάσματος : Αεροζόλ

Δραστική Ουσία : Pyrethrins 2%β/β + Piperonyl butoxide 15,04%β/β

Στόχοι : Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκνίπες)

Πεδίο Εφαρμογής : Εσωτερικοί χώροι.

Αρ.Έγκρ.Υ.Α.Α.& Τ.: ΤΠ 18-0074/3.6.2013

Για καλύτερα αποτελέσματα καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συσκευές αυτόματου ψεκασμού (Dispenser Air free classic, Dispenser Plus).ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,5Μ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑΧρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα (Εντομοκτόνα) προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Πριν την χρήση τους διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση τους μπορεί να βλάψει εσάς και το περιβάλλον

Εταιρία

OEM