, , ,

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ TERMIDOR 9SC ΣΥΣΚ. 200cc


Εντομοκτόνο για τον έλεγχο των τερμιτών, σε ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων.
Μορφή Σκευάσματος : Πυκνό Εναιώρημα (SC)Δραστική Ουσία : Fipronil 9,1% β/β
Στόχοι : Τερμίτες
Πεδίο Εφαρμογής : Ανοιχτοί χώροι, εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων (οικιακές εγκαταστάσεις, κτίρια δημόσιας χρήσης) εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Αρ.Έγκρ.Υ.Α.Α.& Τ.: ΤΠ18-0063Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα (Εντομοκτόνα) προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Πριν την χρήση τους διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση τους μπορεί να βλάψει εσάς και το περιβάλλον

141.25

Εντομοκτόνο για τον έλεγχο των τερμιτών, σε ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων.
Μορφή Σκευάσματος : Πυκνό Εναιώρημα (SC)Δραστική Ουσία : Fipronil 9,1% β/β
Στόχοι : Τερμίτες
Πεδίο Εφαρμογής : Ανοιχτοί χώροι, εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων (οικιακές εγκαταστάσεις, κτίρια δημόσιας χρήσης) εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Αρ.Έγκρ.Υ.Α.Α.& Τ.: ΤΠ18-0063Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα (Εντομοκτόνα) προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Πριν την χρήση τους διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση τους μπορεί να βλάψει εσάς και το περιβάλλον

Μάρκα

BASF