Τοποθέτηση απωθητικού διχτυού & καθαρισμός σε φωταγωγό

Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων,  έχει οδηγήσει πολλούς οικονομικούς μετανάστες να εγκαταλείψουν την χώρα, τις χιλιάδες των νέων μας να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες,   σε συνδυασμό με την πληθώρα των κατοικιών που δημιουργήθηκαν στα χρόνια προ κρίσης, έχουν  δημιουργήσει πολλά κενά διαμερίσματα ή ακόμα και εγκαταλελειμμένα – παραμελημένα κτίρια.

Κενά στο εσωτερικό τους, γιατί στα μπαλκόνια, στους φωταγωγούς και στους ακάλυπτους  υπάρχουν “ένοικοι”, τα περιστέρια. “Ένοικοι”  που συνεχώς ρυπαίνουν, μολύνουν και δημιουργούν αφόρητες συνθήκες. Μικρές υγειονομικές “βόμβες” μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια κατάσταση, σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Για πολλά χρόνια τα περιστέρια είχαν εγκατασταθεί και μόλυναν καθώς το δίχτυ που υπήρχε δεν επαρκούσε.

Λόγω παλαιότητας; ή μήπως και  λόγω κακής τοποθέτησης;

( Πολλοί φίλοι μας καλούν  και μας ζητούν να τους παρέχουμε το δίχτυ για να το εγκαταστήσουν μόνοι τους. Η σωστή τοποθέτηση είναι αναγκαία για την οριστική απομάκρυνση των περιστεριών. Ένα μικρό κενό να μείνει και πήγαν χαμένα τα χρήματά σας.)

Η εργασία περιελάμβανε:

  • την απομάκρυνση του παλαιού διχτυού,
  • την εγκατάσταση νέου
  • και τον καθαρισμό-απολύμανση του φωταγωγού

Είμαστε πάντα έτοιμοι, για εξυγίανση και προστασία οποιουδήποτε χώρου αποτελεί εστία μόλυνσης από τα περιστέρια.

Καλέστε τους ειδικούς