Όροι επιστροφών

Εξαιτίας της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με ορισμένα προϊόντα. Γίνεται προσπάθεια μέσω των αναλυτικών περιγραφών, έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα ερωτήματα που ενδεχομένως να προκύψουν. Τα περισσότερα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί από εμάς και έτσι μπορούμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να απαντήσουμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του lamdaservice.gr
  • Σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντος κακής ή και ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του lamdaservice.gr

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να επιστέψει το προϊόν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγραφα παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληρεί κάποια από τις απαιτήσεις, το lamdaservice.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων. είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει το lamdaservice.gr
Σε περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα – ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύησή του ο πελάτης καλείται να επιστρέψει το προιόν στην εταιρεία εκτός αν το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός 20 ημερών από την αγορά του οπότε το lamdaservice.gr αναλαμβάνει την αντικατάσταση του και  το κόστος επιστροφής.

Το lamdaservice.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό του.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το lamdaservice.gr, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται. Ο πελάτης αποκτά πίστωση στο κατάστημα και στον ιστοχώρο μας, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε για αγορά ίδιων ή άλλων προϊόντων.