Απομάκρυνση περιστεριών

Έχουμε αναφέρει και σε άλλα άρθρα ότι η απομάκρυνση των περιστεριών από χώρους και η διατήρησή τους μακρυά επιτυγχάνεται με κλείσιμο του χώρου με δίχτυ. Το δίχτυ μπορεί να είναι μπεζ ή άχρωμο, σαν πετονιά.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας ή τις προτιμήσεις σας  παρέχουμε τις εξής δυνατότητες:

  • σταθερό
  • κινούμενο, ή
  • ανοιγόμενο

Σε μελλοντικό άρθρο θα ασχοληθούμε αναλυτικά για αυτές τις επιλογές και με φωτογραφικό υλικό.

Είτε για κατασκευή μερικών δεκατόμετρων είτε μερικών δεκάδων μέτρων ύψους, εμείς τα αναλαμβάνουμε και τα καταφέρνουμε.

Το πρόβλημα των περιστεριών, είναι παντού, λύστε το.