Απώθηση περιστεριών από το ΙΚΑ Κορίνθου

Τα προβλήματα που δημιουργούν τα περιστέρια, δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και σε άλλες πόλεις, όπως η Κόρινθος.   

Αναλάβαμε την απώθησή τους, από το κτίριο που στεγάζεται το ΙΚΑ Κορίνθου.

Συγκεκριμένα αναλάβαμε:

  • την καθαριότητα & απολύμανση των μπαλκονιών από τα περιττώματά τους

ΜΠΑΛΚΟΝΙ πριν

  • την τοποθέτηση ακίδων στις κουπαστές και σε εσοχές τους

ΑΚΙΔΕΣ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙμετά

  • την τοποθέτηση απωθητικού διχτιού σε εσοχή πάνω από την είσοδο

ΔΙΧΤΥ ΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2

  • και στο άνω μέρος της πρόσοψης, πάνω από την αλουμινοκατασκευή

ΔΙΧΤΥ ΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1ΒΔΙΧΤΥ ΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1Α

Η εργασία ολοκληρώθηκε σε μία ημέρα και ικανοποίησε τους υπεύθυνους, ως προς το λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Η έδρα της της επιχείρησής μας είναι στην Αθήνα, αλλά η δράση μας δεν περιορίζεται στην Αθήνα.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ