, , ,

ΠΑΓΙΔΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ INSECT MONITOR ΠΑΓΙΔΑ ΑΝ/ΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ


Παγίδα εντόμων  για παγίδευση αλλά και έλεγχο πληθυσμού εντόμων.

Χρησιμοποιεί κολλητική επιφάνεια που αντικαθίσταται (πωλείται χωριστά, δεν περιλαμβάνεται)

Ένας οικολογικός τρόπος όταν δεν θέλουμε ή δεν μπόρουμε να χρησιμοποιήσουμε βιοκτόνα…

1.18

Παγίδα εντόμων  για παγίδευση αλλά και έλεγχο πληθυσμού εντόμων.

Χρησιμοποιεί κολλητική επιφάνεια που αντικαθίσταται (πωλείται χωριστά, δεν περιλαμβάνεται)

Ένας οικολογικός τρόπος όταν δεν θέλουμε ή δεν μπόρουμε να χρησιμοποιήσουμε βιοκτόνα…